top of page

ŽIVELNÁ ARCHITEKTURA


Moje cesta k živelné architektuře započala ve 45 letech během extrémníHO krupobití. Marně jsme se ženou chránili hmotné statky a nakonec jsme s rudými tvářemi a vykulenýma očima prožívali adrenalinovou bujarost z toho, že se nikomu nic nestalo i když kroupy byly jako tenisáky.


Tehdy jsem si uvědomil, že něco je jinak. Slovo „Živel“ hovoří o nezávislé, přirozené síle, o divokosti a nespoutanosti, hravosti i hrozbě. Živelný architekt se zajímá o energii proudící prostorem, o místa zářící životem. O specifickou atmosféru a náboj každé části celku. „Bylo mi tam dobře“ je pro nás víc než „to je dokonalý dům“.


Nádherné přírodní prostory, do kterých přicházíme navrhovat domy už mají svoji duši. Věříme, že duch místa (Genius Loci) se vzájemně přitáhl s lidmi, kteří na místo přicházejí vytvořit symbiotický a tvůrčí vztah. Člověk do přírody patří. Je přírodním stvořením, přirozenou součástí přírodního biotopu.


Za zdroj přirozené síly a inspirace pro naše stavby považujeme živý přírodní prostor, který roste z vlastní síly. Přírodní krásy místa potřebujeme dokonale poznat a rozvinout. Nestavíme vnitřní světy, ale prosperující, živé a soběstačné organismy. Slovo "eko" vznikli ze starořeckého oikos, což znamená rodina, dům a zahrada.


Vnější živý a dokonalý svět pak fraktálně zrcadlíme dovnitř budov. Hranice mezi domem a zahradou není hradba ale silné spojení. Využíváme permakulturní princip „síly okrajových efektů“. Okrajem jsou rozlehlé terasy, velká průchozí okna a zimní zahrady, kde lidé tráví nejkrásnější okamžiky svého života.


Živel Země je Matka Země, hlína, pozemská realita, pevná půda pod nohama, materiál, ze kterého je dům postavený.


Pozitivní esencí živlu Země je Hojnost.


Živel vody je Vodstvo Země, pohyb, energie, míza, krev, síla a emoce.


Pozitivní esencí živlu Vody je Radost.


Živel Vzduchu je atmosféra Země, divoká síla věru, ale také dech a duch. Slova proudí vzduchem. A každý prostor má podstatu vzduchu – vymezený stromy nebo stěnami. Duch je informace.


Pozitivní esencí živlu Vzduchu je Pravda.


Živel Ohně je Otec Slunce, oheň v rodinném krbu, teplo domova. Oheň je Božský Zdroj, jiskra Života v každé bytosti, cyklus smrti a stvoření, podstata bytí.


Poztivní esencí živlu Ohně je Láska.A tak pracuje živelný architekt .-)


13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

DŮM NARUBY

Comments


bottom of page