top of page

KOUZLO PROJEKTOVÁNÍ


Někdo si myslí, že práce architekta jsou čáry na papíře.


Někdo jiný zase spočítal, že při projektování domu musíme odpovědět až na šedesát tisíc otázek. 


Ona totiž každá čárka v projektu má svůj příběh.

 

Vezměme si na výkrese třeba takovou nenápadnou tenkou dvojčerchovanou čáru někde v prostoru přízemí. I odborník ji může přehlédnout. Dejme tomu, že zobrazuje trám skrytý ve stropě. Ale jak je ten trám široký a vysoký? To abychom věděli, musíme nejprve zjistit, jak je zatížený. Nespíš nese zeď v patře a možná podepírá vaznici krovu, která zase nese krokve, na kterých je položena střešní krytina, která má určitou váhu. A k váze krytiny musíme připočíst váhu sněhu, který v dané oblasti může napadnout. Také hodně záleží na délce trámu, ta zase záleží na proporcích místnosti a ty zase závisí na vztazích s ostatními prostorami domu, které jsou dané situací a velikostí parcely a orientací ke světovým stranám…


Je trám ocelový, betonový nebo dřevěný? To nejspíš záleží na vkusu stavebníka, míře zatížení a dostupnosti materiálu v té které oblasti a na jeho ceně… Pak jsou ještě různé třídy dřeva, oceli a betonu podle kvality a pevnosti, u ocelového nosníku různé tvary průřezu u betonového trámu pozice a dimenze ocelové výztuže.

 

Naše dvojčerchovaná čára také zobrazuje polohu trámu která je dána umístěním oné zdi v patře mezi koupelnou a ložnicí, což souvisí s tvarem střechy, velkostí vany a orientací postele…

 

A na čem bude nosník zespodu uložený? Na sloupu, na zdi, na věnci? A unesou to všechno základy?


Ale pozor, abychom neuvízli někde ve hmotě! To by tak hrálo, aby si projektant řešil dům, jako by neexistovaly předpisy, normy, zákony a regulativa a limity a nařízení obecné povahy a přísný dohled stavebního úřadu! A další otázky nám položí odbor územního plánování, zastupitelstvo obce, odbor životního prostředí, správci sítí… Někdy je potřeba sehnat až 30 razítek! To je nějakých otázek a odpovědí! Klienti, kteří s námi na projektech pracují třeba během tance se Zemí bývají ze společného projektování vyčerpaní a ptají se: „proč?“.

 

Pokud jdeme s dobou a vnímáme prostor jako pole možností, ve kterém lze působením vědomí vytvářet realitu, pak práce architekta je orba a kypření tohoto pole, vymezení záhonků a zasazení semínek. Abychom prostor připravili na zhmotnění domu musíme trpělivě koncentrovat svoji pozornost do správného místa a vytvářet přesné a krásné obrazy, které se zalíbí nejen nám, klientům, sousedům a úřadům, ale také Samotnému Vesmíru.

 

Vesmír, nakloněný projektu pak otevře tu a tam mezi hvězdami ta správná vrátka, přehodí správnou výhybku a vytvoří bezpečnou objížďku kolem černých děr. A pak – často aniž bychom si to uvědomovali – teprve pak, dají se do pohybu tajemné procesy, které přinesou správná rozhodnutí, životní síly a konstelace, nové možnosti, tvůrčí setkání, souhlasná stanoviska úřadů, a řadu dalších „náhod“, díky kterým se stavba domu, která je vždy pro člověka velké a komplexní dílo nakonec podaří.


Foto: Galaxie Phantom (ESA/WEBB)

36 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page