Agrolesnické hospodářství Hlupín

Nedaleko Horažďovic, na vyvýšené louce pod lesem, s výhledem na jih, na Šumavu, navrhujeme krajinářský projekt proměny louky na sad a zahradu se třemi hospodářskými objekty – moštárnou a zpracováním ovoce, sklepem a skleníkem, které jsou všechny zapuštěné do země, aby měly minimální vliv na krajinný ráz.

Struktura prostoru, všechny tvary, hranice a objekty byly umístěny během Tance se zemí v létě roku 2019. Prostor kromě potravinové soběstačnosti slouží jako letní zázemí pro skupinové akce, které se v místě už konají.

Objekty jsou navrženy z voštinových cihel s kamennými přizdívkami, trámovými nebo cihelnými klenutými stropy. Před každým objektem je ve svahu vytvořená vodorovná předzahrádka pro pobyt lidí, kteří objekty využívají.

Jde o experiment zástavby na hranici legislativních možností ve volné krajině. V tomto okamžiku probíhá poměrně komplikovaný proces zpracování projektu na obci a na úřadech.

Architekt: Petr Hájek

3D model: Petr Loukota

Inženýring: Ondřej Veverka