Rodinný dům v Nosislavi 

Na trojůhelníkovém pizemku pod jihomoravskými vinicemi, kterému podl tvaru říkáme klínek vyroste dvougenerační minimalistický rodinný dům.

Konceptem projektu je opět zahrada, ve které je dokonale začleněný dům. Z domu v nadhledu vidíme především velkou čistou klasickou sedlovou střechu, která se vznáší nad rozkvetlou zahradou. Zahrada má dvě části, spodní, jižní část (parcela cca 1000m2), a horní, která je v současnosti pole pod vinicemi, oddělené od spodní části obecním protipovodňovým svejlem.

Zahrada čtyř živlů

Prohlédnete - li si pozorně plán zahrady uvidíte prostory jednotlivých živlů a příslušné vstupní brány. Důležitou součástí konceptu je bezokapová střecha. Voda prostě padá na zem do štěrkové stružky nebo do bazénku v impluviu.

Impluvium

Impluvium je experimentální prostor venkovního bydlení, kde se shromažďuje voda. Koncept je převzatý ze starořímského domu. Naše jihomoravské impluvium zpřítomňuje a shromažďuje cennou vodu a ochlazuje prostor letního bydlení.

Dům je flexibilní v možnosti využít podkroví jako samostatné bydlení nebo provoz pro situace, které přinese život. Pokud bude podkroví samostatné, vytvoříme most přes svejl a novou letní kuchyni v horní části zahrady.

Architekti Petr Hájek a Zuzana Tomečková

2022