top of page
10 Vizualizacia.jpg

Živelný dům v Nosislavi

Na trojůhelníkovém pizemku pod jihomoravskými vinicemi, kterému podle tvaru říkáme klínek vyroste dvougenerační rodinný dům. Konceptem projektu je opět zahrada, ve které je dům dokonale zasazený. Z dálky vidíme velkou čistou sedlovou střechu, která se vznáší nad rozkvetlou zahradou. Dům je flexibilní v možnosti využít podkroví jako samostatné bydlení nebo provoz pro situace, které přinese život. Pokud bude podkroví samostatné, vytvoříme most přes svejl a novou letní kuchyni v horní části zahrady.

 

Zahrada má dvě části, spodní, jižní část (parcela cca 1000m2), a horní, která je v současnosti pole pod vinicemi, oddělené od spodní části obecním protipovodňovým svejlem. Prohlédnete - li si pozorně plán zahrady uvidíte prostory jednotlivých živlů. Důležitou součástí konceptu je bezokapová střecha. Voda prostě padá na zem do štěrkové stružky a do bazénku v impluviu. Impluvium je experimentální prostor venkovního bydlení, kde se shromažďuje voda. Koncept je převzatý ze starořímského domu. Naše jihomoravské impluvium zpřítomňuje a shromažďuje cennou vodu a ochlazuje prostor letního bydlení.

Architekti: Petr Hájek a Zuzana Tomečková

2022

Impluvium
 

bottom of page