top of page

Naše služby nejsou nastaveny jako obchod, ale jako spolutvoření, sdílení zkušeností, společné hledání i zrání a vývoj názorů a myšlenek. Novátorské projekty prostorů, ve kterých se svými blízkými budete žít, chtějí svůj čas. Doporučujeme věnovat přípravě projektu od objednání studie po stavební povolení 1 rok.

Připravíme pro vás studii vašeho domu a zahrady

Studie/návrh stavby obsahuje půdorysy, řezy a pohledy, specifikace vnitřních a vnějších povrchů, průvodní zprávu se zadáním konkrétních konstrukcí, zdravých materiálů a technologií, situaci stavby a pozemku pro jednání s úřady, půdorys zahrady s umístěním všech potřebných objektů, páteřních prvků zeleně a zahradních struktur a fotorealistickou vizualizaci stavby v zahradě.

Dům je pečlivě provázaný s zahradou a obytnými terasami do jednoho organického celku - biotopu pro život. Studie řeší umístění všeho potřebného nábytku a zařízení domu.

Cena studie/návrhu stavby domku do 100m2 zastavěné plochy, malé hospodářské stavby

a prostorové řešení zahrady do 5000m2 se pohybuje okolo 100tis.Kč.

Zajistíme podklady a soulad studie s vyjádřením všech dotčených institucí

Abychom zaručili proveditelnost studie zajistíme pro Vás předběžné projednání se správci sítí a všemi dotčenými úřady a zajištění souladných stanovisek ještě před dokončením studie. Inženýring můžeme provést komplet, anebo vám pomůžeme, jak potřebujete - budeme Vašimi průvodci při jednání s úřady.

Vypracujeme pro Vás dokumentaci pro stavební povolení 

Abychom zajistili proveditelnost a věrnou realizaci všech nápadů a návrhů, které vytvoříme ve fázi studie, rádi pro Vás vypracujeme projekt stavby domku podle stavebního zákona se všemi předepsanými profesemi - statikou, požární zprávou, vodou a kanalizací, elektřinou a hromosvodem, vytápěním, energetickým štítkem, přípojkami, jezírkem, čističkou atd. Zároveň jsme si vědomi, že někdy může být lepší využít služby místního nebo Vám blízkého projektanta. Požadavky na konstrukci a stavební materiály proto můžeme vtělit do studie a podrobnosti s Vaším projektantem konzultovat v rámci autorských dozorů. 

Vypracujeme pro Vás projekt interieru domu, projekt zahrady, návrh prvků venkovního bydlení

V malých domech je potřeba věnovat pozornost úložným prostorám, vestavěnému nábytku, využití všech podkrovních prostor apod. Rádi s Vámi budeme sdílet svoje zkušenosti  a nápady pro přírodní bydlení v zahradě a na terasách, které jsou v naší zemi zatím neobvyklé. 

Provedeme Vás stavbou domu

Vypracujeme pro Vás podrobnější prováděcí dokumentaci, podklady pro nabídky od dodavatelů (rozpočet, specifikaci prvků, výkaz výměr). Povedeme pro Vás autorské dozory na stavbě, výběrová řízení, podporu při smluvním jednání s dodavateli, předání a převzetí stavby...

bottom of page